Hoppa till innehåll

Trafikverkets omvärldsspaning som påverkar hela myndighetens verksamhetsinriktning de närmaste åren, och då inte minst den nationella infrastrukturplaneringen, lämnar dessvärre mycket att önska. Vi ser dagligen ökat tågresande och tillkommande intermodala pendlar i godstrafiken under senare tid. Men av detta tar rapportförfattarna på Trafikverket inget intryck. Och tydligen har de trender och prognoser som analyserna grundar sig på i mycket liten grad influerats av kriget i Ukraina och den utveckling med kraftigt stigande energipriser och inflation som pågått ett tag nu. Det här håller inte – läs mer här om hur omvärldsanalysen borde korrigeras.

Media har gått hårt åt järnvägen den sista tiden men det är alltför lätt att skylla på enskilda operatörer utan att adressera alla aktörer som tillsammans bidrar till leveransen av tågtjänsterna i Sverige. Givetvis är tågoperatörerna ansvariga för den tjänst de lovar att leverera till kunden men när basen för att producera tjänsten inte finns på plats måste vi lyfta blicken. Sveriges järnvägsinfrastruktur ägs av staten och förvaltas av Trafikverket. De störningar vi ser och har sett i tågtrafiken beror på att det inte finns tillräcklig kapacitet som svarar upp mot den efterfrågan som finns samt att det är stora brister i kvaliteten på infrastrukturen. Dessa utmaningar har vi inom Tågföretagen under lång tid lyft genom remissvar och dialoger. Vi behöver också påminna oss om att järnvägen är avreglerad i Sverige och trafiken drivs av kommersiella aktörer som verkar i ett sammanhang där avtalen mellan Trafikverket och operatörerna är relativt uddlösa. Trafikverket har delvis stora problem att leverera tågplaner inom de stipulerade 18 veckorna innan avgång. Tågföretagen betalar samma pris för tågläget oavsett sen leverans, som genererar både ökade kostnader samt minskar möjligheten att sälja biljetter i tid. Och den skada man lider när leverans uteblir kan inte kompenseras med dagens system. Balansen i villkoren är något som nu borde hanteras en gång för alla. Vi har förslag på balans i avtalsrelationen som skulle generera positiva systemeffekter.

Blir den en ny regering inom ett par veckor? Det är knäpptyst just nu – närapå en politisk nyhetstorka. Men nu börjar beskeden om partiernas bemanning av utskottsplatser att trilla in. Det ser just nu ut som att S, V, C eller MP får ordförandeposten i trafikutskottet och att SD får vice ordförandeposten. Några av partierna har också presenterat namnen på sina ledamöter till utskottet. Kanske väntat är att den nyinvalde riksdagsledamoten Daniel Helldén nomineras av MP till en plats i Trafikutskottet. För C blir det oväntat Ulrika Heie som tar platsen, även KD har en ny ledamot med Magnus Oscarssonny gruppledare för S blir Gunilla Svantorp och Linda Snecker är ny ledamot för V medan för L sitter Helena Gellerman kvar. De närmaste dagarna inväntar vi fler besked om utskottens sammansättning.

Branschen arbetar med att komma till rätta med lokförarbristen

Lokförarbristen som råder just nu är något som branschen arbetar intensivt för att komma till rätta med. Det vi i branschen själva gör är att se till att tillhandahålla de LIA-praktikplatser som behövs och samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, för att därmed se till att rätt antal utbildningsplatser beviljas. Därför har vi inom Tågföretagen ingått en branschöverenskommelse i syfte att tydliggöra vår roll för att bidra till att lösa lokförarbristen. Läs artikeln på tagforetagen.se

Välkomnar ett avståndsbaserat system för väg

Tågföretagen har idag skickat in remissvar gällande betänkandet Godstransporter på väg SOU 2022:13 som den nu avgående regeringen tillsatte en särskild utredare för. Betänkandet analyserar utformningen av ett nytt miljöstyrande system som ett alternativ till nuvarande eurovinjetteavgiften för godstransporter på väg. Läs artikeln på tagforetagen.se

Medielänkar vecka 39

Trafikverkets nya omvärldsanalys publicerad

Vart fjärde år gör Trafikverket en större omvärldsanalys, nu är den här. Transportplaneringen påverkas av allt mer påtagliga klimatförändringar, spänt säkerhetsläge och ökande kostnader för infrastruktur.
Läs omvärldsanalysen på trafikverket.se

”Psykologiska knep kan hjälpa Sverige att spara el”

I valrörelsen undvek politiker att ställa några som helst krav på svenskarnas elkonsumtion. I avvaktan på en mild vinter och ett snabbt krigsslut måste vi göra som övriga Europa och hjälpa medborgarna att minska energi­förbrukningen. Med relativt enkla metoder kan våra beteenden ändras för att mildra krisen, skriver tre psykologer och beteendestrateger.
Läs artikeln på dn.se

SD får flera tunga poster i riksdagen

Sverigedemokraterna får ordförandeposterna i riksdagens justitie- och utrikesutskott. Det står klart när M, SD, KD och L kommit överens fördelningen av posterna.
Läs artikeln på svd.se

Liberalerna får flera tunga poster i riksdagens utskott

Det är nu klart vilka riksdagsledamöter som ska arbeta i vilka av riksdagens utskott. Under kommande mandatperiod kommer Liberalerna inneha två presidieposter. Fredrik Malm blir ordförande i utbildningsutskottet och Robert Hannah blir vice ordförande i kulturutskottet.
Läs artikeln på liberalerna.se

MP:s nya starka lag i opposition

Miljöpartiets riksdagsgrupp får flera nya ledamöter och har fördelat utskottsplatserna för att forma ett starkt lag i oppositionsroll. Här kommer listan på riksdagsledamöterna för mandatperioden 2022–2026, samt utskott och talespersoner.
Läs artikeln på mp.se

Nu är utskottsplatserna för C klara i riksdagen

Centerpartiets riksdagsgrupp presenterar nu utskottsplatserna i riksdagen för mandatperioden 2022–2026.
Läs hela artikeln på centerpartiet.se

Information om den kristdemokratiska riksdagsgruppen

Som tidigare meddelat kommer Kristdemokraterna inneha två presidieposter i riksdagens utskott. Det är ordförande i socialutskottet samt vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Acko Ankarberg Johansson är den som även fortsättningsvis leder arbetet i socialutskottet som ordförande, medan Kjell-Arne Ottosson blir vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.
Läs artikeln på kristdemokraterna.se

Nya gruppledare i riksdagens utskott

Socialdemokraterna presenterar idag gruppledare till riksdagens utskott och EU-nämnden. De är valda av den socialdemokratiska riksdagsgruppen, som i samband med detta även har utsett gruppledare till Nordiska rådet och Europarådet.
Läs artikeln på socialdemokraterna.se

Vänsterpartiets utskottsplatser fördelade

Vänsterpartiets nya riksdagsgrupp har nu fördelat vem som sitter i vilket utskott. Flera ledamöter är nya och av de som suttit i riksdagen sedan tidigare är det flera som ansvarar för nya politikområden.
Läs artikeln på vansterpartiet.se

Tjänsteindikatorn: Avmattning men inget fall

Tjänsteföretagens försäljningspriser har ökat allt snabbare. Under det andra kvartalet i år ökade tjänstepriserna med 7,9 procent på årsbasis. Priserna ökade med 2,3 procent enbart under det senaste kvartalet. – Förklaringen är främst de ökade priserna på drivmedel och energi vilka har lett till kraftigt höjda priser på transporttjänster. De senaste månadernas sjunkande drivmedelspriser kan dock innebära att priserna på transporter faller tillbaka, säger Patrick Joyce.
Läs mer på almega.se

SJ hoppar av – kommer inte fortsätta köra åt Tåg i Bergslagen

SJ vill inte fortsätta köra för Tåg i Bergslagen när avtalet löper ut i slutet av nästa år – orsaken är enligt SJ ett för dåligt avtal. SJ vill att region Dalarna som samäger Tåg i Bergslagen är med och delar på de ekonomiska riskerna. ”Den ekonomiska risk som de pratar om här ser jag inte alls som lika stor som den var innan” säger Abbe Ronsten (S) styrelseledamot i Tåg i Bergslagen.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

SJ:s vd: Jag ber om ursäkt till våra medarbetare

SJ:s vd Monica Lingegård säger hon känner ett stort ansvar för att statligt ägda SJ ska bli en bättre arbetsgivare. Varje dag ställer SJ in runt 30 tågavgångar. Främsta orsaken är brist på personal.
Lyssna på Ekots lördagsintervju på sverigesradio.se