Hoppa till innehåll

Valet är nära

Järnvägsbranschens högaktuella politiska frågor avgör inte valet på söndag. De politiska effekterna på vår sektor styrs av hur svenska folket röstar, men det är andra frågor och vad politikerna tycker där som avgör valet. Prioriterade frågor som: Ligger den 12-åriga infrastrukturplanen 2022–2033 kvar som den beslutades av regeringen i juni? Eller rivs den upp? Och i så fall, vad blir kvar? På ett mer generellt plan påverkas våra frågor mer konkret av klimatagendans och energikrisens betydelse för väljarna och hur mycket politiken därmed styr samhället, både människor och företag, mot klimatsmartare val av transporter. Under ytan kokar dock våra frågor och vi ser att det rör sig politiskt. Vi har därför uppdaterat vår valspecial från förra veckans nyhetsbrev med ett par kompletterande redogörelser avseende partiernas syn på utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan och Oslo-Stockholm.

Oavsett valresultat är det helt säkert att riksdagens och utskottens – i synnerhet Trafikutskottets – sammansättning kommer att påverka kommande månaders aktiviteter. Vi vet att engagerade nyckelpersoner, exempelvis utskottets ordförande Jens Holm (V), dess förste vice ordförande Anders Åkesson (C), dess tredje vice ordförande Teres Lindberg (S) och Jasenko Omanovic (S), inte ställer upp för omval till riksdagen. Vi ser nu fram emot att ta nya tag efter ett spännande val på söndag!

Tågföretagens första styrelsemöte för hösten besöktes av Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana. Diskussionerna fokuserade på de stora utmaningar som vi står inför inom nuvarande och kommande tågplaner (T22 och T23). Tågföretagen efterlyser tydlighet inom flertalet områden såsom samlad information från Trafikverket avseende förändringar i tidplaner och projekt, riskhantering vid införandet av det nya systemet för kapacitetsplanering, hanteringen av kompensation för kostnader och kvalitetsbrister vi åsamkas samt hantering av den begränsade kapaciteten i ett slitet järnvägssystem där det behöver utföras allt fler banarbeten. Vi ser fram emot den fortsatta dialogen med Trafikverket.

Energikrisen slår hårt. Att stimulera till mer energieffektiva transporter är i ett sådant läge eftersträvansvärt. Järnvägstrafikens energiåtgång är mindre än en tredjedel av vägtrafikens, men energi utgör ändå en stor andel av produktionskostnaderna för tågtrafiken. Trafikverket har en unik systematik för att köpa upp elenergi på terminer med fem års horisont, vilket ser ut att hålla energipriserna nere för tågföretagen under kommande år. Trafikverkets smarta hantering förtjänar att uppmärksammas särskilt!

Medielänkar vecka 36

Liberalerna lovar dubbelspår på Ostkustbanan till 2035

Flera partier lovar att det ska bli ett dubbelspår på Ostkustbanan, alltså järnvägen mellan Härnösand och Gävle. I dag anslöt sig Liberalerna till den linjen och partiets etta på regionlistan, Anneli Luthman, hävdar att deras löfte går att lita på mer än andras i denna fråga.
Läs artikeln på sverigesradio.se

Vi tar sikte på att leda klimatomställningen och skapa 5 000 nya jobb

Vi tror på Gävle! Vi har fantastiska förutsättningar och behöver ha det politiska modet och beslutsamheten att möjliggöra för både befintliga företag att växa och för nya att etablera sig i vår kommun. Det handlar bland annat om snabb service till företag och att öka tillgången till färdigplanerad verksamhetsmark, el, vatten och annan infrastruktur.
Läs artikeln på arbetarbladet.se

Allt inför valet 2022

Osäker på hur partierna resonerar i olika transportfrågor?
Läs artikeln på transportnytt.se

Helldén: ”Det måste bli dyrare att flyga

Stora satsningar på tåg och att göra flyget dyrare – och grönare – är några av målen för riksdagskandidaten Daniel Helldén (MP), som lämnar Stockholms stadshus för att i stället inta riksdagshuset.
Läs artikeln på di.se

Tolv frågor om teknik – här är partiernas svar

VALENKÄT 2022. En e-krona, uranbrytning i Sverige, ny kärnkraft utanför de befintliga sajterna och höghastighetsbanor? Så här svarar partierna på tolv heta teknikfrågor.
Läs artikeln på nyteknik.se

”Investera nu – börja med järnvägen”

”Dagens kapacitetsbrist ser vi i alla transportslag, ett ökat underhåll så väl som nya investeringar måste till för att vi skall ge förutsättningar att skapa de nödvändiga gröna hållbara värdekedjorna. Börja med järnvägen” säger Linda Nilsson, vd på Norrbottens Handelskammare.
Läs artikeln på svennsktnaringsliv.se

Problem hos Trafikverket gör att du inte kan köpa tågbiljetter

Omfattande personalbrist och införandet av ett nytt system hos Trafikverket har gjort att tågbolag inte kan släppa biljetter till höstens resor.
Läs artikeln på gp.se

Vy Tåg satsar på den svenska marknaden

Tågoperatören Vy Tåg, som bland annat trafikerar järnvägen i Norrbotten, vill växa på den svenska marknaden.
Läs artikeln på affarerinorr.se

Rekordökning för Snälltåget

Snälltågets nattåg mellan Stockholm och Berlin har sedan linjen startade förra sommaren haft över 120 000 resenärer. Antalet resenärer på linjen, jämfört med den tidigare rutten Malmö – Berlin, har ökat med 500 procent.
Läs artikeln på rt-forum.se