Hoppa till innehåll
Ulf Kristersson, statsminister

Ny regering, ny minister

Efter förra veckans statsministeromröstning står det klart att Ulf Kristersson blir Sveriges 35:e statsminister. Regeringsförklaringen präglas av frågor om migration, integration, lag och ordning samt energipolitik. Liksom i Tidöavtalet nämns inte vikten av infrastruktur och järnvägens utveckling på någon detaljerad nivå. Med en M-ledd regering kan fokuset på näringsliv och konkurrenskraft antas bli starkare. Regeringen konstaterar i regeringsförklaringen: ”Behoven inom den svenska infrastrukturen är stora och underhållet är eftersatt. Satsningar på järnvägen ska i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik, som stärker jobb och tillväxt.”

Vi välkomnar Andreas Carlson (KD) som ny blir bostads- och infrastrukturminister. Sveriges bostadspolitik är – och skulle kunna vara än närmare – sammankopplad med den nationella infrastrukturplaneringen. Vi vet sedan tidigare att Andreas Carlson intagit en positiv syn på utbyggnad av järnväg i landet kopplat till just bostadsbyggande. Det blev en rivstart med järnvägsfrågor för Andreas på EU:s informella transportministermöte i förra veckan. Vi utvecklar våra tankar om den nya regeringen och infrastrukturpolitiken i en separat artikel.

Konkurrensen från det intermodala systemet biter. En samlad bransch ställer sig positiv till att fortsätta omställningen till mer energieffektiva och därmed mer konkurrenskraftiga logistikkedjor där alla trafikslag bidrar med det de gör bäst. Seminariet ”Konkurrenskraftiga godstransporter med järnväg och sjöfart” samlade över 250 deltagare och gick för fjärde året av stapeln i Trafikverkets regi. Det är nu skiftet sker och trycket på smarta ramverk och lösningar för effektivare godshantering och trimning av infrastrukturen ökar. Under första halvåret 2022 har godsvolymerna på järnväg ökat med 10,5 procent jämfört med samma period 2021. Tågföretagen fortsätter samtalet om energieffektiva transportkedjor med sjöfarten och åkeriföretagen som inleddes i Almedalen i juli och bjuder in alla intresserade att höra av sig till oss!

Glöm inte att köpa din biljett till Järnvägsdagen den 29 november! En samlad bransch ställer sig positiv till att fortsätta omställningen till mer energieffektiva och därmed mer konkurrenskraftiga logistikkedjor där alla trafikslag bidrar med det de gör bäst. 2022 har den samlade energiförbrukningen har blivit en ödesfråga och stärkt intermodalitet är en faktor som bidrar både till minskad energiförbrukning och till att uppnåendet av ambitiösa klimatmål underlättas. Därför behöver järnvägen få en större roll i Sverige och inom EU.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Transportsektorn i fokus i Ekots lördagsintervju med Klimatpolitiska rådets ordförande

Cecilia Hermansson som är ordförande i Klimatpolitiska rådet säger att sänkt reduktionsplikt kommer att göra det svårt för Sverige att minska växthusutsläppen tillräckligt snabbt. Läs och lyssna på sverigesradio.se

Medielänkar vecka 43

Tågföretagen: Försenad och ofärdig tågplan kan leda till färre avgångar

Trafikverkets tågplan för 2023 håller inte måttet, anser branschorganisationen Tågföretagen. – Den kommer för sent, den är inte klar och den håller inte kvaliteten, säger förbundsdirektör Pierre Sandberg. Myndighetens försening kan leda till färre tågavgångar för resenärerna, enligt Tågföretagen.
Läs artikeln på dn.se

Fler godståg Norge–Sverige

Cargonet utökar i december godstågstrafiken mellan Göteborg och Oslo från en till fem dagar i veckan och börjar i vår att köra godståg mellan Oslo och Eskilstuna.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Betong utan cement – nu testas det i Sverige

Tillverkningen av cement står för över 90 procent av betongproduktionens koldioxidutsläpp. Nu testar två svenska företag, LKAB och Thomas Betong, tillverkning av helt cementfri betong.
Läs artikeln på nyteknik.se

Transport ministers will meet informally to discuss energy prices and railways development

Development of railway transport, the future shape of the TEN-T network and energy prices. These will be the main topics of an informal meeting of the Council of Ministers for Transport this Friday in Prague. On the day before the PIN Talk, a professional conference on improving the safety of young drivers, will take place.
Läs artikeln på czech-presidency.consilium.europa.eu

Nu måste tågen börja gå i tid – snabba beslut krävs

Fyra av tio svenskar väljer bort tåget för att de är rädda för förseningar. Nu är det dags för politikerna att agera, skriver mobilitetsexperten Christer Ljungberg som vill se snabba beslut om utbyggnad från Sveriges nya regering. Läs artikeln på di.se

”Samhälls­ekonomiska kalkyler inte avgörande”

Investeringar i infrastruktur för transporter är en långsiktig strategisk fråga för samhället och därmed i grunden politisk. En sådan fråga kan inte avgöras av så kallade samhälls­ekonomiska kalkyler, skriver flera debattörer i en slutreplik.
Läs artikeln på svd.se

Kapacitet viktigare än hastighet

Det handlar inte om 250 eller 320 km/h. Det handlar om kapacitet för den ökande tågtrafiken och om utrymme för såväl godståg som pendeltåg, regionaltåg och snabbtåg. Det anser Pär Helgesson på SJ.
Läs artikeln på jarnvagar.nu