Hoppa till innehåll

Prognoserna igen

Det är ingen liten sak som Sydsvenskan och SR Ekot idag rapporterat om. Vi talar återigen om de systematiska prognosbrister som präglat svensk infrastrukturpolitik sedan 1990-talet. Dessa har byggt på räknemissar och felprognoser, där tillväxten i järnvägstrafiken systematiskt underskattats samtidigt som tillväxten i väg- och flygtrafiken överskattats, jämfört med faktiskt utfall. Vad detta lett till i form av historiska felsatsningar borde få en grundlig analys av antingen Trafikverket eller Trafikanalys. Detta är en del av vad vi talar om när vi talar om brister i prognoser som vi skrev om efter det att Trafikverkets senaste basprognos fick se dagens ljus.

Samtidigt försämras järnvägstrafikens konkurrenskraft överlag. Hur förutsättningarna för godstrafiken ser ut i Europa har nyligen kartlagts i rapporten Framtidens marknad för godstrafik med järnväg. Rapporten, som är beställd av Trafikanalys, visar på en nedgång över tid i marknadsandelar för gods på järnväg trots att det finns mål både inom EU och i den nationella transportpolitiken om att en större del av godset bör gå på järnväg och sjöfart i stället för lastbil.

Tågföretagen kommer att vara på plats under Almedalsveckan. Det blir seminarier på onsdagen, torsdagen och fredagen om hur vi går från ord till handling avseende järnvägens vision, transporteffektivitet i godstrafiken samt målet att 4 av 10 motoriserade resor ska ske inom kollektivtrafiken 2030.

Är du medlem i Tågföretagen? Missa inte årsmötet den 13 maj kl 14.30. Förutom årsmöte kommer Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf att gästa mötet. Det blir också senaste nytt från Tågföretagen och ett avslutande mingel. Direkt därefter kan du fortsätta till Almegas EU-mingel som också är i Näringslivets hus.

Transportstyrelsens delredovisning av Trafikverkets arbete med kostnadskontroll

Stigande kostnader i planeringen för transportinfrastruktur är ett väldokumenterat och komplext problem. Det visar Trafikanalys första redovisning i uppdraget att granska Trafikverkets arbete för en bättre kostnadskontroll. Svagt samordnade system för informationshantering eller system som inte används fullt ut begränsar möjligheterna att följa förändrade kostnader och orsakerna bakom. Läs mer

Rapport om järnvägsmarknadens utveckling

Transportstyrelsen har i uppdrag att övervaka att marknaden för järnvägstransporter fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv. Rapporten Utveckling av anbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990–2023 belyser järnvägsmarknadens utveckling både på kort och lång tid. 

Rapporten har fokus mot järnvägens utveckling men med tiden har betydelsen av konkurrerande trafikslag lyfts allt mer. I inledningen lyfter Transportstyrelsen fram ett antal observationer i underlagsrapporten som de tycker är särskilt intressanta som till exempel steg mot en mer konkurrenskraftig järnväg, tåget åter på pre-pandemiska nivåer samt tåget oftast billigare än flyget. Läs rapporten

Medielänkar vecka 18

Trafikverkets räknemissar gör det svårt att öka tågresandet

Svensk trafikpolitik har sedan 1990-talet byggt på räknemissar och felprognoser. Järnvägen har blivit underdimensionerad när tågresandet ökat oväntat fort. Väg- och flygtrafiken har vuxit långsammare än beräknat och har därför fått orimligt stora anslag.
Läs artikeln på sydsvenskan.se

Svårt att öka tågresandet efter Trafikverkets räknemissar

Sveriges politik för infrastruktur har i nära 30 år byggt på räknemissar och felprognoser, det hävdas i en promemoria som tagits fram inom Trafikverket och som Sydsvenskan rapporterar om. Dagens kapacitetsproblem på järnvägen kommer enligt pm:et av underskattningar på 90-talet av hur tågresandet skulle öka, något som i sin tur gav kraftigt försenade satsningar. Samtidigt överskattade prognoserna tillväxten för bil- och flygtrafik.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Ledare: Utan pengar blir Försvarsberedningens enighet bara ord

Alla partier i Försvarsberedningen är eniga om rejäla tillskott till försvaret. Nu måste man bara komma överens om varifrån man ska ta pengarna.
Läs artikeln på dn.se

Ledare: Misshandeln av den svenska järnvägen kostar 5 uteblivna skattemiljarder varje år – bara för LKAB

Det finns både stark efterfrågan och gott om malm i bergen. Men eftersom den svenska järnvägen är i för dåligt skick för att klara transporterna måste statliga LKAB i stället dra ned på produktionen. Det står oss dyrt.
Läs artikeln på dn.se

Svensk tillväxt behöver mer än 113 punkter

Sveriges produktivitetstillväxt var cirka 3 procent fram till finanskrisen. Därefter har den legat på cirka 1 procent. Det kan alltså bli bättre. Den pågående lågkonjunkturen borde utnyttjas till att förbättra Sveriges förutsättningar inför att ekonomin åter vänder uppåt. Och nu finns en lista med möjliga systemförändringar. På måndagen presenterade Produktivitetskommissionen sina förslag.
Läs artikeln på di.se

Kritiken: Pendlarna drabbas – satsas för lite på järnvägen

Staten satsar för lite pengar på järnvägen. Det säger Stockholms infrastrukturregionråd Gustav Hemming (C) – som menar att det drabbar pendelresenärerna. Nu vill han att regeringen sluta laga efter läge och i stället satsar långsiktigt på järnvägen.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Pilot project shows the green connection to Europe

On 2 May 2024, the freight train connection to Port of Hirtshals became a reality. DB Cargo Scandinavia, Port of Hirtshals and Nordjyske Jernbaner thereby lay the groundwork for establishing a new connection on the railway to intermodal terminals in Europe and Norway. This gives companies new opportunities to use the most environmentally friendly land transport – i.e. the railway.
Read the article on portofhirtshals.dk