Hoppa till innehåll

Persontrafik

Att öka antalet resenärer som väljer att pendla eller resa med tåg är ett självklart mål för Tågföretagen. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för en robust och tillförlitlig tågtrafik.

För att uppnå detta är Tågföretagen aktiva i olika fokus för att öka punktligheten på järnvägen, förbättra uppkopplingen längs järnvägen så att resenärer ostört kan arbeta ombord på tåget samt för att öka tågresandets attraktivitet. Bland annat är Tågföretagen representerade i Trafikverkets nationella persontrafikråd.

4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva 2030

Tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag driver Tågföretagen projektet Nystart Kollektivtrafiken. Målsättningen med projektet är att gemensamt inom branschen och tillsammans med andra aktörer öka antalet kollektiva resor. År 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva.

Gustaf Engstrand

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46709961799 E-post

Läs mer

Elvira Sofic

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 61 13 +46 72 199 83 71 E-post

Läs mer

Lina Lagerroth

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 67 13 +46 76 767 88 56 E-post

Läs mer