Hoppa till innehåll

I krisen har gods på järnväg inom EU verkligen bevisat sitt existensberättigande för att upprätthålla försörjningen till samhället. Ordföranden i Europaparlamentets transportutskott, Karima Delli, har uppmärksammat detta och har engagerat företrädare för gods på järnväg att bidra till och enas om en ambitiös plan för stöd, utveckling och investeringar. EU måste ta sig ur coronakrisen och samtidigt uppfylla målen för Green Deal. Järnvägen utgör ryggraden i transportsystemet.

Tågföretagen upplever i de dagliga avstämningarna med branschen att läget börjar stabiliseras under de nya förutsättningarna. Det innebär att sjukskrivningarna nu återgått till en mer normal nivå och trafiken rullar som planerat, om än med reducerad trafik och lägre passagerartal. Det ger oss andrum att lyfta blicken och vi fortsätter dialogen med Trafikverket och med politiken.

Vårt nybildade förbund har sitt första årsmöte på tisdag den 12 maj. Då väjs styrelse, styrelseordförande, styrelseledamot till Almegas respektive Svenskt Näringslivs styrelser. Programmet omfattar även en översikt av verksamheten och förbundsbildningen samt information om den kommande avtalsrörelsen.

Grattis Lena! I onsdags fyllde Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon 60 år. Detta uppmärksammade vi i en separat artikel.