Hoppa till innehåll

Ett tydligt mål för överflyttning till järnväg och sjöfart

Trafikverket är järnvägsföretagens viktigaste leverantör och som infrastrukturförvaltare är myndighetens leveranser till järnvägsföretagen helt avgörande. Detta inkluderar inte endast leveranser i den dagliga driften. I de fall operativa och tekniska system ändras och förnyas krävs en synnerligen hög grad av samordning med branschen. Järnvägsföretagen står i ett beroendeförhållande till Trafikverket som allra mest liknar en långsiktig kontraktuell leverantörsrelation. Som intresseorganisation blir Tågföretagens roll att balansera ros och ris men ofta driva på i förbättringsarbete någonstans däremellan. Tågföretagen har att axla den dubbla rollen att vara Trafikverkets bästa kompis och största kritiker.

Om vi börjar med veckans ros så går det till Trafikverket för ett synnerligen väl genomfört webbseminarium den 22 oktober 2020 med temat Konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg. En lång talarlista, som inkluderade infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon samt representanter för branschen och transportköpare, fick lägga ut texten kring järnvägens betydelse för svensk konkurrenskraft och varuförsörjning samt knutarna som behöver lösas upp för att öka andelen transporter på järnvägen. Viktiga budskap var att branschen och klimatsmarta transporter är ”inne” och att verkstad ska till i det löpande tågplanearbetet, i synnerhet flexibel kapacitet på kort tid (ad-hoc) samt effektivisering genom införande av digitaliserad tågplaneprocess. Och vi vill lyfta medskicken om ytterligare samverkan i form av skapandet av regionala dialogforum för att identifiera transportvolymer som kan flyttas till järnvägen. Sist men inte minst kom från skogsindustrin önskemålet om ett tydligt nationellt mål för överflyttning till järnväg som Trafikverket och branschen tillsammans ska leverera på. Läs en intressant sammanfattning av seminariet.

Som ris får vi stämma in i tankegångarna från fyra transportforskare i en debattartikel i SvD med den utmanande titeln ”Stoppa vägbyggen som går emot klimatmålen”. Här får Trafikverket kritik för att man inte i tillräcklig grad möjliggör att de tydligt uttalade klimatmålen får genomslag i infrastrukturplaneringen. Regeringen borde – enligt dessa forskare – formulera direktiv till Trafikverket så att klimatmålen blir tydligt styrande för infrastrukturplaneringen som helhet och att Trafikverket får i uppdrag att ompröva tidigare beslutade vägobjekt som motverkar klimatmålet om de genomförs.

I förra veckan skrev vi om att Trafikverket nu har fått i uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar. Här samlar vi fakta och länkar kopplat till trafikslagens belastning på samhället som energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser och partiklar inklusive mikroplaster från däck och vägbana. Utan att närmare gå in på en eventuell satsning på ”strömavtagare på landsväg” eller annan teknologi, rekommenderar vi som ett minimum att laddinfrastruktur utvecklas till stöd för upphämtning och distribution på terminaler och noder, så att järnvägen samverkar effektivt med andra transportslag.

Medielänkar vecka 43

SJ gjorde storförlust i tredje kvartalet

Nettoomsättningen minskade till 1 359 miljoner kronor, jämfört med 2 048 miljoner kronor för ett år sedan. Samtidigt meddelar SJ att styrelsen beslutat om att låna 1,5 miljarder kronor för att delfinansiera inköp av 30 nya snabbtåg.
Läs artikeln på di.se

Ny rankning: Stockholms mobilitet i världsklass

Stockholm får en hedervärd bronsplacering när världens storstäder rankas utifrån hur bra deras mobilitet är. Sverige i stort hyllas för sitt järnvägsnät och Stockholm för sin utbyggda kollektivtrafik.
Läs artikeln på di.se

Återstarta Transportsverige – och skapa en sektor i världsklass

Transportsektorn behöver återstartas med åtgärder som hjälper transporterna ur den mest akuta krisen och som även stärker och hjälper dem att nå klimatmålen.
Läs artikeln på infrasverige.se

”Stoppa vägbyggen som går emot klimatmålen”

Med klimatutmaningen vi står inför är det orimligt att investera i vägutbyggnader som dels bara kan motiveras utifrån prognoser om ökade vägtransporter, dels genererar ökad biltrafik. Även redan beslutade projekt bör omprövas, skriver fyra transportforskare.
Läs artikeln på svd.se

Affärsresorna blir allt mer hållbara i den svenska omstarten: ”Det finns bara fördelar med tåg”

Daniel Lerner är affärsreseansvarig på SJ. Han är försiktigt positiv till vinterns återhämtning och konstaterar att det framförallt är tre branscher som påbörjat resandet tidigare än andra. ”Vi kan se att affärsresorna ökar inom tung industri, finans och försäkring, samt it, media och telekom.”
Läs artikeln på breakit.se

Tågföretagen: Satsa på järnvägen!

Järnvägen central för att uppnå regeringens klimatpolitik – det anser Tågföretagen.
Läs artikeln på rt-forum.se