Hoppa till innehåll

Infrastruktur i södra Sverige – vår länk till Europa

Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Tyskland och Danmark öppnar år 2029. Givet Europas omställning till ett klimatsmartare transportsystem kommer behovet av spårkapacitet för höghastighetståg, fjärrtåg och godståg att öka dramatiskt. För Sverige finns dock en risk att Öresund blir en flaskhals. Fehmarn Bält innebär stora möjligheter att ställa om än mer av gods- och persontrafik till gröna transporter med ökad konkurrenskraft. Enligt en rapport från Ramboll kan antalet godståg över Öresundsbron komma att fördubblas efter att Fehmarn Bält-tunneln öppnats. Ökad kapacitet och redundans – inte minst för godstrafiken på järnväg – är kritisk. Frågan uppmärksammades i onsdagens Aktuellt.

Vi upplever en politisk samsyn om behoven av mer kapacitet i form av nya stambanor och tillkommande förbindelser i Öresund under kommande år. Infrastrukturen i södra Sverige måste svara upp och de konkreta besluten – om förbindelser både för person- och godstrafik, med kapacitet för 1 050 långa tåg – måste fattas snarast. Just nu pågår intensivt politiskt arbete och Trafikverkets inriktningsunderlag för framtida infrastrukturplanering är ute på remiss till slutet av januari. Vän av ordning har redan noterat att regeringens infrastrukturproposition ska läggas fram den 8 april.

I veckan gick VTI:s Transportforum av stapeln i coronaformat. Här möter transportforskningen både verkligheten och politiken. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalade och intervjuades. Tydliga medskick från ministern inför infrastrukturplaneringen är att ”lagt kort ligger” samt att ”det kostar att inte investera”. Det senare är en tydlig passning till den försiktiga hållning som Sveriges politiker haft under årtionden av eftersatta satsningar. Det är bråttom att bygga ut infrastrukturen i landet och lägga grunden för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Det finns möjlighet att ta del av Tågföretagens syn på den framtida infrastrukturplaneringen redan på tisdag nästa vecka, då vi under en dryg timme öppnar upp Fokusgrupp Infrastrukturs möte för externa intressenter. Anmäl er här om ni inte redan gjort det.

Trevlig helg!

Munskydd i kollektivtrafiken

Den 7 januari börjar Folkhälsomyndigheten allmänna råd att använda munskydd i kollektivtrafiken att gälla. Rådet vänder sig till allmänheten i Sverige och rör personer som reser med ej platsbokningsbar kollektivtrafik. Munskydd rekommenderas under de tider på vardagar, då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18. Läs mer

ERTMS på Botnia- och Ådalsbanorna skjuts upp

Uppgraderingen av ERTMS-programvara på Botnia- och Ådalsbanorna skjuts fram till hösten 2021 – vecka 42 mot tidigare vecka 17. Orsaken är brister i fordonsutrustningens programvara som upptäcktes vid tester. Denna försening påverkar också införandet av ERTMS på Malmbanan som nu planeras att genomföras sommaren 2023, ett år senare än tidigare plan. Läs mer på trafikverket.se

Tågföretagens remissvar Covid-19-lag

Vi välkomnar ambitionerna att komplettera smittskyddslagen och ordningslagen och förtydliga regelverket, i syfte att kunna sätta in mer träffsäkra åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Vi anser överlag att lagens intentioner är bra. Samtidigt är det av stor vikt att de åtgärder som direkt begränsar olika företags möjligheter att bedriva sin verksamhet används proportionerligt, riktar sig till rätt parter och medger möjlighet till kompensation. Läs mer

Medielänkar vecka 2

Debattinlägg: ”Säkra tågfärjor till Tyskland och påbörja planeringen av en Öresundsmetro.”

För att Sverige ska klara de uppsatta klimatmålen i Parisavtalet krävs en omställning av transporter från väg till järnväg. Det gör att regeringen måste planera för en omfattande ökning av järnvägstrafiken mellan Sverige och övriga Europa, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande i Malmö respektive Trelleborg.
Läs artikeln på sydsvenskan.se

”Risk för felval av ny järnväg över Öresund”

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör utvecklar inte järnvägen eller säkrar fler klimatsmarta transporter. En förbindelse Landskrona– Köpenhamn är att föredra, skriver trafikexperten Gerhard Troche.
Läs artikeln på svd.se

Region Skåne vill bli delägare i HH-förbindelsen

Regionen vill sätta press på svenska staten att komma loss med en fast HH-förbindelse. Därför vill man gå in som ägare på den svenska sidan mot att få ta del av framtida vinster.
Läs artikeln på sydsvenskan.se

Region Skåne vill gå in som delägare och medfinansiär till en HH-förbindelse

Genom att gå in som medfinansiär och ge regionala garantier för lån, som kan komplettera de statliga, erbjuder sig Region Skåne att gå in som delägare i en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. På så sätt väntas även överskottet från Öresundsbron och en HH-förbindelse kunna återinvesteras i ny skånsk infrastruktur framöver. Det meddelades vid ett pressmöte under onsdagen.
Läs artikeln på neworesund.se

Region Skåne vill ha tunnel

Fast förbindelse mellan Sverige och Danmark med en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör.
Se Aktuelltklippet på svtplay.se
från cirka 14 min

SJ nobbar långsam plan – vill se höghastighetståg rulla om 10–12 år

SJ avvisar planerna på en ny höghastighetsjärnväg med långsammare tåg och stationer utanför stadskärnorna. Uppmaningen till regeringen är istället att öka tempot, så att Sveriges första riktiga snabbtåg kan börja rulla redan om 10-12 år.
Läs artikeln på di.se

”Trafikverket hotar EU:s klimatmål”

Trafikverkets inriktningsplan obstruerar mot regeringens och EU:s klimatmål – den hårda kritiken levereras av Trivector och Lunds universitet med flera.
Läs hela artikeln på rt-forum.se

Hændelse medfører øjeblikkeligt stop for lastbiltrailere på godstog over Storebælt

Havarikommission undersøger godstogshændelse på Storebælt efter, at der blev konstateret en forskubbet lastbiltrailer. Al transport med trailere på lommevogne over Storebælt stoppes indtil videre.
Läs artikeln på trm.dk

Sofia Nerbrand: Ett tåg kommer lastat med drömmar om Europa

Klimatkrisen och pandemin kan ändå leda till något gott: enkla, långa och alldeles underbara tågresor på kontinenten.
Läs hela artikeln på dn.se