Vad letar du efter?

Här kan du söka bland allt innehåll på www.tagforetagen.se

Visar 10 av totalt 20 träffar vid sökning på jnb.

Infrastruktur

JNB-dagen 2019

Den 3 oktober hade tågföretagens viktigaste leverantör Trafikverket den årliga JNB-dagen med hundratalet deltagare och flertalet tågoperatörer representerade. Värdar för arrangemanget, som hölls på World Trade Center, var Linda Thulin och Hans Stenbacka, Trafikverket Planering.

Branschaktiviteter

JNB-dagen, Stockholm

Järnvägsnätsbeskrivningen ger förutsättningar för ett tillgängligt Sverige Den 3 oktober genomför vi Trafikverkets årliga informationsdag om järnvägsnätsbeskrivningen. Det är dagen för er som planerar att ansöka om kapacitet på det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar.

Infrastruktur

Stort intresse för Järnvägsnätsbeskrivning JNB 2020

Idag rapporterar vi om Järnvägsnätsbeskrivning JNB 2020 och information som lämnades vid JNB-dagen torsdagen den 4 oktober 2018. Igår gick alltså Trafikverkets årliga arrangemang JNB-dagen av stapeln för nionde gången med hundratalet deltagare och flertalet tågoperatörer representerade. Värdar för dagen var Hans Stenbacka och Linda Thulin, Trafikverket Planering.

Infrastruktur

Järnvägsnätsbeskrivning JNB 2020

Den 4 oktober gick Trafikverkets årliga arrangemang JNB-dagen av stapeln för nionde gången med hundratalet deltagare och flertalet tågoperatörer representerade. Värdar för dagen var Hans Stenbacka och Linda Thulin, Trafikverket Planering. Dagen började med en tillbakablick till sommarens över 400 bränder och 359 solkurvor som drabbat järnvägen.

Infrastruktur

Nu finns JNB för tågplan 2019 ute på samråd

Den 5 oktober gick JNB-dagen 2017 av stapeln och flertalet medlemmar var representerade. Till JNB 2019 har erfarenheter tagits med från tidigare tågplanearbeten. Mycket händer i Västsverige som påverkar tåglägen. Där har man nu startat upp nodmöten för att lyckas bättre kommande år.

Branschaktiviteter

JNB-dagen

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Trafikverkets årliga informationsdag om järnvägsnätsbeskrivningen. Dagen arrangeras för de som planerar att ansöka om kapacitet på det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar.

Järnvägsföretag

Översyn av affärsregler / JNB

Under våren 2016 har en översyn av affärsregler / JNB genomförts av en arbetsgrupp med representanter från Trafikverket, Tågoperatörerna, Svensk Kollektivtrafik och Näringslivets Transportråd.

Järnvägsföretag

Affärsregler i JNB och TRAV

Det finns behov av att inför T18 följa upp effekten av översynen av affärsregler i JNB och TRAV som genomfördes 2014 – 2015 samt gå igenom de restpunkter som inte hanns med. Det finns också önskemål om att göra en förnyad översyn av affärsregler.

ERTMS, signalsystem

Allvarlig konsekvenser om kraven på GSM-R till JNB genomförs

Trafikverket har nu gett ut ändringsmeddelanden om GSM-R till JNB 2015. Ändringarna innebär att efter 1 juli 2015 kommer Trafikverket inte tillåta trafik med fordon som saknar skydd för GSM-R. Meddelandet innehåller tekniska specifikationer för de skydd som krävs för GSM-R-talkommunikation samt ERTMS-utrustade fordon.

Infrastruktur+1

Järnvägen central för att uppnå regeringens klimatpolitik

I veckan har Tågföretagen skickat inspel till Trafikverket och Infrastrukturdepartementet med rekommendationer inför Trafikverkets inriktningsunderlag och kommande nationell infrastrukturplan, se brev och pressrelease.

Visa fler