Hoppa till innehåll

På Järnvägsbranschens samverkansforums, JBS, strategidag lades grundstenarna för en vision för järnvägsbranschen i en värld där stora megatrender förändrar spelplanen i realtid. Självfallet kräver dagens höga förändringstakt ett agilt förhållningssätt. Samtidigt måste vi ha ett mer långsiktigt roder att hålla oss i. Logiken i järnvägssystemet är långsiktig systematisk planering av stora flöden av gods, pendlare och resande. Det gäller då för vår bransch att nå upp till krav på en stabil och långsiktigt hållbar leverans som också klarar anpassningen till snabba förändringar. Under hösten rullar visionsarbetet på i högt tempo med stöd av Kairos Future och förhoppningsvis kan vi presentera en inriktning på Järnvägsdagen den 29 november. Årets stora branschdag blir därmed extra intressant med fokus på både här och nu och hur vi genomför de stora framtidsinvesteringarna i vårt järnvägssystem.  

På JNB-dagen som årligen anordnas av Trafikverket var fokus på tågplan 2025. Ett betungande besked är de ökande banavgifterna för godstrafiken som höjs med nästan 40 procent från 2024. Naturligtvis kommer detta få stora konsekvenser för prisbilden för transport av gods på järnväg.

Remissförfarandet för EU-kommissionens förslag till ny kapacitetsförordning som presenterades i somras har nu avslutats. Tågföretagen bedömer att en modell med högre grad av förplanerade tåglägen kan komma att påverka förutsättningarna för järnvägsmarknaden och oönskade effekter kan uppstå på den avreglerade svenska marknaden. Till följd av regleringen kommer Sverige stimuleras till att ta en mer konkret ställning till vad järnvägens roll i transportsystemet ska vara i framtiden. Tågföretagen anser därför att en nationell tågstrategi bör utvecklas parallellt med implementeringen av ramverket. Läs mer i en separat artikel.

Slutligen vill vi passa på att hälsa företagen med kollektivtivavtal inom branschen för järnvägsinfrastruktur välkomna till Tågföretagen.

Trevlig helg!

På bilden syns Pierre Sandberg från Tågföretagen, Monica Lingegård från SJ AB, Caroline Åstrand från MTR, Bertrand Gryspeert från Vossloh Nordic Switch Systems AB och Johan Wadman från Svensk Kollektivtrafik.

Orimligt att tåg­företag ska utföra polisens arbete

Regeringen har föreslagit en lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. Tågföretagen anser att det är orimligt att ge transportörer i uppdrag att utföra uppgiften att kontrollera identitetshandlingar när tågen kör över gränsen. Särskild gränspolis och gränskontroll finns av en anledning och deras uppdrag är inte enkelt. Att lägga sådana uppgifter på ombordpersonal på tågen är inte vägen framåt. Läs vår artikel och remissvar.

Över 200 företag: Skrota inte 2030-målet

Över 200 företag och organisationer, däribland Tågföretagen, har skrivit under en debattartikel om att regeringen inte borde skrota klimatmålet för transportsektorn till 2030. Det vore ett stort misstag eftersom målet gynnar såväl klimatet som Sveriges renommé, konkurrenskraft, arbetsmarknad, säkerhet och exportintäkter. Läs mer

Attraktiv bransch för att hitta rätt kompetens

Attraktiva arbetsgivare är en framgångsfaktor för alla branscher. Inom JBS arbetar branschen tillsammans för att attrahera studenter och yrkesväxlare att välja en framtid tillsammans med oss. Den 18–19 oktober representeras hela branschen på Yrke och Framtid på Stockholmsmässan. Tågföretagen är på plats tillsammans med medlemmar och branschkollegor under vårt gemensamma varumärke Järnvägsjobb.

För att bli en en attraktiv bransch behöver det finnas utbildningar som möter branschens behov av rätt kompetens. Om detta talade Tågföretagen och Nässjöakademin i ett tech talk ”Hur ser framtidens utbildningsmodell ut?”på Nordic Rail-mässan i Jönköping tidigare i veckan.

Järnvägsdagen närmar sig

Sverige har en underhållsskuld på infrastruktur som når 100 miljarder kronor inom tio år. Lägg därtill kraftigt ökande landtransporter till och från Europa när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas 2029, energibrist, kraven att nå EU:s utsläppsmål, skyldigheter kopplade till ett NATO-inträde – och mycket, mycket mer.

På årets Järnvägsdag diskuterar vi hur vi tillsammans – både snabbt och långsiktigt – kan bidra till att lyfta Sveriges infrastruktur in i det 21:a århundradet med bland annat nya finansiella möjligheter och investeringsstrategier. 

Kolla in programmet och anmäl dig. Early bird-pris fram till 20 oktober.