Tåg­företagen för människor samman

Vi skapar förutsättningar för att bo och verka i hela Sverige genom att förflytta människor och gods hållbart och effektivt. Järnvägens klimatpåverkan är nära noll och är stommen i ett transporteffektivt samhälle. I och med Sveriges klimatagenda ser vi att järnvägens betydelse kommer att öka. Tåg­företagen verkar på en internationell och avreglerad marknad med sunda och affärsmässiga villkor. En kraftfull järnvägsbransch utvecklar Sverige. 

För att åstadkomma detta arbetar vi inom fyra strategiska fokusområden; kvalitet, kapacitet, konkurrenskraft och kompetens.

Tåg­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisationen med cirka 70 medlemmar som har närmare 17 000 medarbetare. Bland medlemmarna finns de flesta av Sveriges aktiva tågoperatörer. Tåg­företagen samlar branschen för att driva ett aktivt och effektivt påverkansarbete gentemot regering och riksdag, myndigheter uppdragsgivare, media och andra intressenter, nationellt och internationellt.

Kollektivavtal

Tåg­företagen har ett bransch­avtal för spårtrafik. Det är ett centralt avtal med motparterna Seko, ST, SRAT (före detta Saco-förbundet Trafik & Järnväg) och Sveriges Ingenjörer. Avtalet gäller för företag som utför spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet som tillhör Tåg­företagen. Med spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet avses företag som utför person- eller godsbefordran på spår samt företag som utför service och/eller andra uppgifter som syftar till att kärnverksamheten, det vill säga att person- och godsbefordran fungerar.

Nytt förbund sedan 1 januari 2020

Tåg­företagen bildades 1 januari 2020 av branschföreningen Tågoperatörerna och avtalsområdet spårtrafik inom Almega Tjänste­företagen. Som förbund har vi ännu större möjligheter att arbeta med branschens utveckling både vad gäller arbetsgivarfrågor och opinionsbildning kring viktiga framtidsfrågor.

Samarbeten

Tåg­företagen är en del av Järnvägs­branschen i samverkan, JBS. Vi deltar aktivt på olika nivåer i arbetet och rapporterar löpande om vad som händer i branschnyhetsbrevet.

Vi är medlem i den europeiska samarbets­organisationen Community of European Railway and Infrastructure Companies, CER, i Bryssel. MTR har valt att avstå medlemskapet och deltagande i vårt europasamarbete.

Vi driver också flera fokusgrupper inom Tåg­företagen där vi bevakar frågor som till exempel ERTMS, digitalisering och säkerhet.

Branschnyheter från Tåg­företagen

kvinna som arbetar vid dator på tåg

Varannan fredag eftermiddag skickar vi en sammanfattning av vad som är aktuellt inom branschen. Vill du också prenumerera? Anmäl dig här