Tåg­företagen driver arbetsgivarfrågor och opinion för framtidens transporter

Tåg­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisationen med cirka 70 medlemmar som har närmare 17 000 medarbetare. Bland medlemmarna finns de flesta av Sveriges aktiva tågoperatörer. Tåg­företagen samlar branschen för att driva ett aktivt och effektivt påverkansarbete gentemot regering och riksdag, myndigheter uppdragsgivare, media och andra intressenter, nationellt och internationellt.

Nu när tågresandet ökar och med goda förutsättningar för ökade godstransporter på järnvägen har vår bransch framtiden för sig. Tåg­företagen driver gemensamma intressen och för att kunna åstadkomma mesta möjliga för branschen.

Kollektivavtal

Tåg­företagen har ett bransch­avtal för spårtrafik. Det är ett centralt avtal med motparterna Seko, ST, SRAT (före detta Saco-förbundet Trafik & Järnväg) och Sveriges Ingenjörer. Avtalet gäller för företag som utför spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet som tillhör Tåg­företagen. Med spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet avses företag som utför person- eller godsbefordran på spår samt företag som utför service och/eller andra uppgifter som syftar till att kärnverksamheten, det vill säga att person- och godsbefordran fungerar.

Nytt förbund sedan 1 januari 2020

Tåg­företagen bildades 1 januari 2020 av branschföreningen Tågoperatörerna och avtalsområdet spårtrafik inom Almega Tjänste­företagen. Som förbund har vi ännu större möjligheter att arbeta med branschens utveckling både vad gäller arbetsgivarfrågor och opinionsbildning kring viktiga framtidsfrågor.

Samarbeten

Tåg­företagen är en del av Järnvägs­branschen i samverkan, JBS. Vi deltar aktivt på olika nivåer i arbetet och rapporterar löpande om vad som händer i branschnyhetsbrevet.

Vi är medlem i den europeiska samarbets­organisationen Community of European Railway and Infrastructure Companies, CER, i Bryssel. MTR har valt att avstå medlemskapet och deltagande i vårt europasamarbete.

Vi driver också flera fokusgrupper inom Tåg­företagen där vi bevakar frågor som till exempel ERTMS, digitalisering och säkerhet.

Branschnyheter från Tåg­företagen

kvinna som arbetar vid dator på tåg

Varje fredag eftermiddag skickar vi en sammanfattning av vad som är aktuellt inom branschen. Vill du också prenumerera? Anmäl dig här