Hoppa till innehåll
Nu går startskottet för Tågföretagens nyhetsbrev med inriktning kompetensförsörjning. Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning eller på annat sätt är aktiv inom attraktivitetsarbetet eller utbildning i järnvägsbranschen. Målet är att läsaren ska få en bra lägesbild över vad som är på gång inom kompetensområdet. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut 4 gånger per år.

Tågföretagens kompetensförsörjningsarbete handlar om hur vi ska kunna få rätt och tillräcklig kompetens till järnvägsbranschen. Både att öka rekryteringsbasen till de yrken som finns och att se till att de yrkesutgångar som finns inom gymnasieskola, yrkeshögskola och högskola kan fylla de behov som branschen har. Attraktivitetsarbetet gör vi inom ramen för Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, och kompetensgruppen. Vi vänder oss i första hand till studenter och unga vuxna med information och inspiration att välja en framtid inom järnvägsbranschen. Vi erbjuder ex-jobb hos våra medlemsföretag och anordnar digitala föreläsningar.

Tipsa gärna om nyhetsbrevet till de som du tror kan vara intresserade av kompetensförsörjning.

Välkomna!

Linda Ekholm
Branschexpert kompetensförsörjning Tågföretagen

Utbildningar till lokförare och tågtekniker beviljade

Den 19 januari kom Myndigheten för yrkeshögskoleutbildningars, MYH:s, beslut om vilka yrkesutbildningar som kommer att starta hösten 2021. Fem av de tio som ansökte om kursstart för lokförarutbildning har fått sin ansökan beviljad. MYH har också beviljat kursstart för tågtekniker i Stockholm, tekniker spårbundna fordon ochsystemtekniker spårfordon. Läs mer

Kartläggning över behov av tågtekniker och reparatörer

Tågföretagen och Swedtrain genomför en kartläggning över kompetensförsörjningsbehovet av tågtekniker och reparatörer i järnvägsbranschen. En enkät har skickats ut och sista svarsdag är 16 februari. Sista svarsdag är den 16 februari.

Nordic Infracenter i Nässjö skrev förra året en rapport om behovet av tågtekniker och hur branschen ska hitta alla dessa tågtekniker.

JBS – Järnvägsbranschens samverkansforum

Hela järnvägsbranschen behöver anställa många nya medarbetare de kommande åren för att ha möjlighet att möta den ökade efterfrågan på transporter på järnväg samt vara en viktig del av lösningen för att nå klimatmålen.

Gemensamma mål för oss i branschen är att tillsammans se till att vi erbjuder relevanta järnvägsutbildningar samt att vi tillsammans attraherar och informerar om de många möjligheterna som finns inom järnvägsbranschen. För att lyckas med uppdraget fokuserar JBS på kompetens, trafikinformation och punktligheten. Läs mer

Järnvägsjobb.se – branschens kompetensförsörjningsnav

Hela järnvägsbranschen kommer att behöva många nya medarbetare de kommande åren. Ett gemensamt arbete för oss är att se över utbildningar, attrahera och informera om de många möjligheterna som finns inom järnvägsbranschen. Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, driver bland annat sajten järnvägsjobb.se där information om yrken, utbildningar och lediga jobb finns samlade.

Kompetensförsörjningsenkät för lokförare

För att kartlägga behovet av lokförare de närmaste åren skickar vi ut den årliga kompetensförsörjningsenkäten för lokförare 15 mars. Sista svarsdag är den 31 mars.

Tipsa en kollega

Har du en kollega som också vill få nyheter om kompetensförsörjning? Här kan du anmäla dig