Hoppa till innehåll
Den sittande S-regeringen ser nu ut att hålla ut fram till valet efter de senaste dagarnas turbulens i riksdagen. För oss innebär det att Tomas Eneroth inom kort väntas presentera en nationell plan för tidsperioden 2022–2033. Den av riksdagen satta finansiella ramen kommer inte att ändras, men det är sannolikt att infrastrukturministern presenterar detaljändringar från Trafikverkets förslag. De senaste dagarna har det kommit besked exempelvis om byggande av fyrspår Stockholm – Uppsala, Tvärförbindelse Södertörn och Sydostlänken.

Järnvägsbranschens ödesfråga – medfinansiering av ERTMS-ombordutrustning – måste också få ett sammanhang som ger förutsättningar för att den nyligen avreglerade marknaden ska fortsätta att leverera nytta till resenärer och transportköpare. PA Consulting, ett företag med expertis inom transportsektorn, har nyligen presenterat en riskanalys som pekar på allvarliga risker för järnvägssystemet om inte medfinansiering hanteras på ett rimligt sätt.

Europaparlamentet röstade i veckan för att lägga fast sin position i merparten av det stora klimatpaketet Fit for 55. En av de frågor vi följer nära är förslaget om att vidga utsläppshandeln (ETS) till att omfatta även transportsektorn. Parlamentet röstade överraskande nej till förslaget och det blir nu en ny runda i parlamentets miljöutskott. Trialogerna mellan rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen kommer inledas under hösten 2022. Planen var att hela paketet skulle kunna klubbas senast våren 2023 under det svenska ordförandeskapet. Det återstår att se om det nu blir förseningar.

I veckan hade vi närvaro vid trafikutskottets offentliga utfrågning om transportsektorns klimatmål. Gustaf Engstrand presenterade branschens position med fokus på behovet av både ny och bättre järnväg i Sverige för att svara upp mot det uppenbara kravet på att effektivisera energianvändningen i samhället. Evenemanget spelades in och kan ses här.

Vi har en fortsatt akut situation med sen leverans från Trafikverket av omplanerade tåglägen inom årets tågplan, T22. Krisläget har fått medial uppmärksamhet och i riksdagen har en fråga ställts till ansvarig minister. Därtill är läget oroligt inför T23 till följd av krångel vid införandet den digitaliserade tjänsten MPK. Förseningen av tidplanen för T23 kommer att innebära stor påverkan på tågföretagen och våra kunder parallellt med de stora utmaningarna i T22. Situationen accentuerar också bristen på rimliga kommersiella avtalsvillkor för Trafikverkets leverans av tåglägen till tågföretagen.

Vi vill också passa på att puffa för Järnvägsdagen som i år går av stapeln den 29 november. Boka in i kalendern redan nu. Vi släpper biljetterna efter sommaren.

Medielänkar vecka 23

Släpp tågbiljetterna så folk hinner boka i tid

Om två veckor startar sommarens vandringssäsong i fjällen, men det går fortfarande inte att boka tågbiljetter för den som vill vandra i norra fjällkedjan i mitten av juni. Det är ohållbart att banarbeten planeras med så kort framförhållning att tågbiljetterna inte kan släppas tidigare än två veckor innan avgång. Om ens det.
Läs artikeln på aftonbladet.se

Trafikverkets planeringsförmåga har spårat ur!

Tågbranschen behöver bättre förutsättningar, inte sämre, för att vara attraktiva och samtidigt bättre kunna bidra till klimatomställningen vad gäller hållbart resande. Men förutsättningarna som statliga myndigheten Trafikverket ger oss som kör på spåren är allt annat än bra. Att som tågbolag inte kunna planera sin verksamhet, sälja biljetter och planera personalens schema med tillräcklig framförhållning på grund av Trafikverkets oförmåga att planera trafiken är oacceptabelt och trenden fortsätter att peka på fel håll.
Läs blogginlägget på mynewsdesk.com 

Norrländsk industri stärks av ny tågpendel via Göteborgs hamn

Nu startar ytterligare en godstågspendel mellan Norrland och Göteborgs hamn. Den nya Umeåpendeln är den senaste i raden av godstågspendlar som kopplar ihop den växande industrin i norr med marknader på andra kontinenter via Göteborgs hamns fartygslinjenät. Det första tåget från Umeå ankommer i Göteborg söndagen den 29 maj.
Läs artikeln på dagensinfrastruktur.se 

Elen räcker inte för den gröna omställningen

H2 Green Steel vill börja producera grönt stål redan 2024, men kommer inte att få el från de större näten förrän i slutet av 2025. Nu måste bolaget från början i stället ansluta till lokalnätet i Boden. – Men vi kommer att behöva mer elproduktion om vi ska lyckas med omställningen i Norrbotten, säger Maria Jalvemo på Svenska kraftnät.
Läs artikeln på dn.se

Nya stambanor skapar möjligheter för Skåne

Planläggningsprocessen för en ny järnväg mellan Hässleholm – Lund är i full gång. Sträckan blir den första södra delen i ett system av Nya stambanor som knyter samman storstadsregionerna med kortare restider och samtidigt bidrar till stadsutveckling och större arbetsmarknadsregioner. Trafikverket bjuder in politiker och tjänstemän i Skånes kommuner, Region Skåne och Länsstyrelsen till ett webbinarium där det pågående arbetet med lokaliseringsutredningen presenteras och där vi fördjupar oss i hur Skånes alla kommuner kan dra nytta av den kommande infrastruktursatsningen. Webbinariet avslutas med ett panelsamtal där du kan ställa frågor.
Se webbinariet på youtube.com

Enbart elektrifiering får oss inte att nå klimatmålen – vi måste resa smartare

Elektrifiering i all ära, men det är inte den som kommer att få oss att klara klimatutmaningen för våra transporter.  Lösningen ligger snarare i att bygga samhället så smart att det behövs färre resor och transporter, skriver mobilitetsexperten Christer Ljungberg.
Läs artikeln på di.se

Skärpta klimatkrav för flyg och fartyg

Applåder utbröt inne i mötessalen i Luxemburg när de 27 medlemsländernas transportministrar klubbade igenom sina uppgörelser under torsdagen.
Läs artikeln på dagensnaringsliv.se 

”Att nya stambanor byggs är viktigare än tåghastigheten”

Tre experter på infrastruktur och samhällsbyggnad: Investeringar i järnvägar är ett medel för att stärka ekonomisk utveckling och förstora arbetsmarknadsregioner. Citytunneln i Malmö är ett framgångsrikt exempel. Nu måste regeringen prioritera nya stambanor. Hur fort tågen går är mindre viktigt än att bygget faktiskt blir av.
Läs artikeln på dn.se

Cementa går vidare med klimatsatsning

Cementas fabrik på Gotland är en av Sveriges största koldioxidbovar – men det ska förändras. Nu tas nästa steg för att bygga en anläggning som fångar in koldioxid och som ska göra fabriken klimatneutral.
Läs artikeln på msn.com

Han tar över MTRX

Filip Johansson är ny vd för tågbolaget MTRX. Han kommer närmast från en tjänst som säkerhetsdirektör hos MTR Nordic.
Läs artikeln på transportnytt.se

Regeringen missar chansen att tänka nytt kring kollektivtrafik

OECD säger uttryckligen att politiker bör stötta utbyggnaden av delad mikromobilitet för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Branschen behöver regleras men ett nationellt parkeringsförbud är fel väg att gå, skriver Tina Ghasemi Liljekvist och Christina Moe Gjerde på Voi.
Läs artikel på aktuellhallbarhet.se

Trafikverket vill se ökad biltrafik – kritik tystades ned

Källor inifrån myndigheten vittnar om systematiskt tystnade av andra bilkritiska perspektiv. Nu kan regeringen investera 799 miljarder i infrastruktur som gör klimatmålen omöjliga att nå.
Läs artikeln på flamman.se

Green Cargo vill dubbla kombitrafiken

Green Cargo vill fördubbla den intermodala trafiken. De ökade transporterna av containrar och trailar ska integreras med den befintliga vagnslasttrafiken.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Regeringen satsar på tvärförbindelse på Södertörn och ger Trafikverket i uppdrag att utreda landtransporter till och från Arlanda

Regeringen fullföljer satsningen på en ny vägförbindelse på Södertörn mellan E4/E20 och väg 73 för att möjliggöra säkra, effektiva och hållbara resor. Trafikverket får också i uppdrag att utreda kapacitet för landtransporter till och från Arlanda.
Läs mer på regeringen.se