Hoppa till innehåll
personer går på tåg vid perrong

Positiv utveckling för tågtransporter

Gör inte om samma misstag igen! Det är Dagens Industris budskap på ledarplats avseende nytillträdda regeringars tendens att riva upp långt gångna infrastrukturprojekt. Det är lätt att skriva under på det och exemplen är talande. Citybanan i Stockholm sköts 2006 upp av en ny regering och byggdes ändå till slut med kraftig försening. Samma typ av förseningar har drabbat Norrbotniabanan och andra för industrin viktiga systemkritiska länkar, så som dubbelspår till Hallsberg och slutförandet av Västkustbanan.

Att ett maktskifte skulle kunna innebära förändringar i den nationella infrastrukturplanen är givet. Men uttalanden om att ”stoppa!” sådant som redan fått fäste i myllan bör hanteras varsamt även om sådana utfästelser gjorts i debatten inför valet. Den motion som M, L, KD och SD författat bygger dessutom på det felaktiga antagandet att samhällsekonomiska kalkyler visar att det inte är lönsamt att bygga ut nya stambanor. I själva verket har två färska konsultrapporter visat på att kalkylen är positiv. I takt med att även Fehmarn Bält-förbindelsen står klar år 2029 kommer efterfrågan på gods- och persontransporter på järnväg att öka. Med detta blir det närmare till Hamburg från Skåne än till Stockholm. Då öppnas upp för en bredare arbetsmarknad, mer handel och ökad turism i den tysk-dansk-svenska storregionen. Vi analyserar baksidorna med uppskjuten utbyggnad här.

Vi vill också passa på att tipsa om ett av Svenskt Näringslivs seminarier i nästa vecka, ”Ny plan, nya möjligheter – har dagens infrastrukturplanering nått vägs ände?” på samma ämne som ovan. Gustaf Engstrand från Tågföretagen deltar i en av seminariets paneler.

Det kan vara spännande att blicka ut över Europa för att se vilka möjligheter bättre och effektivare förbindelser medför. Denna interaktiva karta visar hur städer i till exempel Tyskland och Frankrike har en betydligt längre räckvidd än städer i Sverige vilket öppnar upp för helt andra regionala förutsättningar.

Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana lyfter fram värdet av utbyggnad av det svenska järnvägssystemet i en intervju i Dagens Industri. Den framtidsvision som Roberto här ger uttryck för borde föranleda att Trafikverket med utgångspunkt från nyss nämnda konsultrapporter, med sina egna beräkningar och metoder, också bekräftar att kalkylen är positiv.

Den positiva utvecklingen för tågtransporter fortsätter. Under första halvåret 2022 har godsvolymerna på järnväg ökat med 10,5 procent! Som ett exempel har från Göteborgs hamn under det senaste året startats upp fyra godspendlar med kortare transportsträckor på mellan 110–250 km. Mot bakgrund av denna utveckling är det bara att konstatera att Trafikverkets omvärldsanalytiker som arbetat med en färsk omvärldsanalys helt missar målet. Analysen borde naturligtvis inte stanna vid att det är fullt på järnvägen utan peka värdet av utbyggnad av järnvägssystemet!

Missa inte JBS strategiseminarium 19 oktober

Den 19 oktober träffas Järnvägens samverkansforum, JBS, för ett strategiseminarium. Du som är med och jobbar i de olika initiativen är varmt välkommen. Sista anmälningsdag är 12 oktober. Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Medielänkar vecka 40

Positiv vändning för tågtransport

Under första halvåret 2022 ökade godstransporterna på järnväg med 10,5 procent i Sverige, och samma trend syns i hela Europa. “Konkurrenskraften har stärkts, särskilt när det gäller gränsöverskridande transporter” säger Gustaf Engstrand på Tågföretagen.
Läs artikeln på dagenslogistik.se

Högern säger nej till höghastighets­järnväg – Seko kritiska

Högerkonservativa blocket vill skrota planerna på en ny järnväg för höghastighetståg. Tågföretagen och Seko är kritiska.
Läs artikeln på sekotidningen.se

Destruktiv stoppsignal om nya raka banvallar

Sverige har haft för många nybörjarregeringar som stoppat avgående regeringars trafikprojekt. Gör inte om det misstaget nu. Läs artikeln på di.se

Hög tid satsa på tåg i tid

Det är dags för en nationell samling med målet att få ordning på spåren, tåg i tid och mer tågtrafik, skriver företrädare för tågtrafiken.
Läs artikeln på di.se

900 miljarder i budget – här är nye generaldirektörens mål

Han basar över 100 000 kilometer väg, 14 000 kilometer järnvägsspår, 10 000 medarbetare och 900 miljarder i budget. Alltså spelar Trafikverkets nytillträdda generaldirektör Roberto Maiorana en nyckelroll i omställningen av transportsektorn. ”Vi behöver flytta fram våra positioner”, säger han i en intervju.
Läs artikeln på di.se

Stor brist på lokförare

Lokförarbristen som råder just nu är något som branschen arbetar intensivt för att komma till rätta med. Det branschen själva gör är att se till att tillhandahålla de LIA-praktikplatser som behövs och samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, för att därmed se till att rätt antal utbildningsplatser beviljas. Därför har Tågföretagen ingått en branschöverenskommelse i syfte att tydliggöra vår roll för att bidra till att lösa lokförarbristen.
Läs artikeln på jarnvagsnyheter.se

Belgium to double volume of goods transported by rail

Ministers have approved a 26 point plan to double the volume of goods transported by rail by 2030. The plan was laid out by Federal Mobility Minister Georges Gilkinet (Ecolo) on Friday.
Läs artikeln på brusselstimes.com

Så löser vi elkrisen nu

Svenska företag riskerar gå i konkurs på grund av de höga elpriserna. Det är dags att sätta igång stillastående kraftverk för att lösa krisen, skriver Teknikföretagens Klas Wåhlberg och Miriam Münnich Vass.
Läs artikeln på di.se

M, SD, KD och L vill stoppa bygget av höghastighetsjärnväg

Regeringen som Ulf Kristersson (M) vill bilda vill inte bygga den omdebatterade höghastighetsjärnvägen, rapporterar Ekot. Det står nu klart efter en gemensam följdmotion som lämnats in på måndagen.
Läs artikeln på svt.se

Höghastighetstågen stoppas – bra eller dåligt?

Är det ett snöpligt stopp för en samhällsnyttig satsning, eller dödsstöten för en infrastrukturpolitisk gökunge?
Lyssna på podden på svd.se