Hoppa till innehåll
tågvärd framför öppna tågdörrar

Hög kostnad för systeminförande

Så gick vi då i gång med Trafikverkets nya planeringssystem MPK för knappt en vecka sedan. Det stora systemskiftet har genomförts och Trafikverkets operativa trafikledning styr nu planeringen och tågtrafiken med stöd av det nya planeringsverktyget. Det blev onekligen en kamp mot klockan och Trafikverket låg så pass sent ute med de sista anpassningarna och kommunikationen till tågföretagen att alla marginaler var utsuddade. Vi summerar med att branschen lyckats med övergången till det nya systemet till en skyhög kostnad i form av manuell handpåläggning.

Bakom kulisserna arbetar medarbetare hos både Trafikverket och tågföretagen för högtryck och ser till att det fungerar så bra som det gör i ett mycket ansträngt läge. För närvarande styrs tågtrafiken av en krisorganisation, vilket tär på medarbetarna. Framför allt är godstrafiken hårt drabbad eftersom de manuella processerna ännu inte fungerar tillfredställande för den stora andelen transporter som körs med specialvillkor. Persontrafiken upplever en ny sårbarhet eftersom omledningar inte kan göras, där det tydligaste exemplet är stoppet i Skåne när ett tåg fastnade i citytunneln.

Än så länge har det nya systemet inte levererat den utlovade effektiviseringen till stöd för tillväxt i järnvägstrafiken. Tvärtom har det blivit mer personalintensiva processer och flaskhalsar. Efterlevnaden av sedan lång tid etablerade regelverk haltar betänkligt. Nu börjar arbetet med att successivt mota bort alla manuella särlösningar. Och en skarp dialog om ansvar för branschens ökande kostnader och förluster är nödvändig. Låt oss slutligen upprepa en from förhoppning om att tågtrafiken under kommande dagar och storhelger rullar på som planerat, så att upplevelsen fortsätter att vara positiv åtminstone ur ett resenärs- och transportköparperspektiv.

Som bekant tar Sverige över ordförandeklubban i EU den 1 januari. I veckan presenterade regeringen de svenska prioriteringarna. Temat EU:s konkurrenskraft ligger högt på agendan för Sverige och vi ser positiva trender till stöd för bättre gränsöverskridande transporter. Läs mer här

Med det återstår att önska god jul och gott nytt år från Tågföretagen. Vi hörs igen på det nya året.

27 rekommendationer för ett mer konkurrenskraftigt Europa

Att EU fungerar och utvecklas i rätt riktning är avgörande för Sveriges välstånd. Vår tillväxt, handel och våra jobb är direkt beroende av vilken riktning EU tar. Ett konkurrenskraftigt Europa är dessutom den bästa medicinen i en utmanande omvärld. Sverige behöver vara drivande för att EU ska prioritera rätt frågor med fokus på att bygga en stark inre marknad och ett konkurrenskraftigt.

Enligt Svenskt Näringsliv är väl fungerande gränsöverskridandet transporter inom EU och avreglerade marknader avgörande för konkurrenskraften. Flaskhalsar i infrastrukturen måste adresseras och EU ska fortsätta att finansiera utbyggnaden av EU:s transportkorridorer.

Ny utbildning för att lära sig hantera hotfulla situationer

Personer inom järnvägen är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld i arbetet. Det vill både personalen och deras arbetsgivare få stopp på. Vi kan nu presentera Trygga Spår, en kostnadsfri webbutbildning om att hantera hot och våld för anställda inom spårbunden trafik. Utbildningen är en del av det arbete som avtalades om tillsammans med fackförbunden under förra avtalsrörelsen. Läs mer på tagforetagen.se

Riksrevisionen granskar nationell plan

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens planering av transportinfrastruktur i nationell plan. Riksrevisionen har aldrig tidigare granskat Trafikverkets och regeringens övergripande infrastrukturplanering. Efter indikationer på att de investeringar som regeringen prioriterar i nationell plan inte är de mest samhällsekonomiskt lönsamma, samt att tidigare granskningar har visat på brister i kostnadskontroll och transparens, avser Riksrevisionen att granska planering av transportinfrastruktur i nationell plan. Läs mer på riksrevisionen.se

Medielänkar vecka 50

Kristersson sviker löfte om yrkeshögskolan

Yrkeshögskole­utbildningen skulle förstärkas, lovade Ulf Kristersson i regerings­förklaringen. Men den nya regeringens statsbudget blir i stället ett hårt slag, skriver Tågföretagen, Byggföretagen och Utbildningsföretagen.
Läs artikeln på svd.se

Trafikverkets nya planeringssystem bakom fredagens tågstrul i Skåne – ”För få utbildade”

Flera signalfel, ett tåg som stått stilla och vägbommar som inte gått ner har gjort att det är stora problem i tågtrafiken under morgonen och förmiddagen. Trafikverkets nya planeringsverktyg förvärrade dessutom situationen eftersom för få utbildats i det nya systemet.
Läs artikeln på svt.se

Än fungerar MPK

Tack vare ett mycket omfattande manuellt arbete fungerar tågtrafiken i Sverige även under måndagen utan några större störningar. Men frågan är hur länge det intensiva handarbetet kan fortsätta.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Lugnt i tågtrafiken trots risk för kaos

Järnvägstrafiken flyter på bra efter förra veckans larm om tågkaos. Men varken Trafikverket eller SJ vågar säga att faran är över. – Vi kör extremt hårt med extrabemanning fram till och med jul, säger Bengt Olsson, Trafikverkets presschef.
Läs artikeln på dn.se

Trafikverkets krisdrag – efter brist på tågtekniker: Har startat järnvägscollege

Pensionavgångar, att allt fler väljer att åka tåg och att fler tågföretag etablerar sig på marknaden. Det är några av orsakerna till bristen på tågtekniker, enligt Trafikverket.  Nu har de en ny plan för att lösa bristen. – Vi har startat Järnvägscollege för att säkra kompetensförsörjningen i järnvägsbranschen, säger Hans Celander, chef för Järnvägscollege på Trafikverket.
Läs artikeln på svt.se

Tåget nästan alltid billigare än flyget

Inrikeståget är billigare än flyget nio gånger av tio. Det visar en analys av priset på 22 000 biljetter som Ekot gjort. ”Det kommuniceras att det är dyrt att åka tåg”, säger tågforskaren Oskar Fröidh vid KTH.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se